LÄNKAR

Anhörigföreningen för närstående

till alkohol- och drogberoende

Länkar

 

Al-anon, för familjer till beroende

www.al-anon.se

Bona via, för barn till beroende

www.bonavia.se

Nordhemskliniken

www.sahlgrenska.se/su/nordhemskliniken

Beroendekliniken

www.sahlgrenska.se/su/beroende

Allmän familjinformation på engelska: "Alcoholism and Its Effect on the Family"

http://allpsych.com/journal/alcoholism.html

 

Nar-Anon Familjegrupper

www.nar-anon.se

 

Respons Alkoholrådgivning

www.goteborg.se/respons

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Telefon : 031 244806 Adress : Majorsgatan 8 413 08 Göteborg Mailadress : ahfad@telia.com