AKTUELLT

Anhörigföreningen för närstående

till alkohol- och drogberoende

 

Välkommen på enskilda samtal

 

Anhörig grupp 2018

gruppen startar:

17 januari - 7 mars.

Fullbokad

 

Därefter startar nästa grupp

14 mars - 2 maj.

 

Onsdagar

Kl. 17.00-19.00.

 

Mejla eller ring oss för information och anmälan:

info@anhorigforeningen.se

 

031-24 48 06

 

OBS! Till hösten kommer grupperna att vara på torsdagar.

________________________________________________________

 

 

Självhjälpshuset Solkatten:

En ideell förening som startar självhjälpsgrupper i alla möjliga ämnen!

Här kan du gå i grupp och prata med andra i samma situation.

Se mer på www.sjalvhjalp.com 031-42 32 26

Facebook: Självhjälpshuset Solkatten

 

 

Anhörigföreningen till alkohol- och drogberoende:

En ideell förening som ger stöd och råd till anhöriga till någon med

ett beroende till alkohol och/eller droger.

Hit kan du ringa 031-24 48 06, komma på enskilda samtal och gå i anhöriggrupp.

Facebook: Anhörigföreningen till alkohol- och drogberoende

 

Alla som är intresserade av att få reda på mer om oss är välkomna!

 

Arbetar Du professionellt med stöd och hjälp?

Önskar du att det fanns något komplement att erbjuda dina klienter?

Kom in så pratar vi mer om hur vi kan samarbeta!

 

Förutom muntlig information kommer broschyrer och annat tryckt material

finnas för dig som önskar ta med hem eller till din verksamhet

 

 

Varmt välkomna!

 

_____________________________________________________

 

 

 

Boktips!

 

1, Djävulsdansen

- Blir fri från ditt medberoende

 

En guide av Ann Söderlund och Sanna Lundell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Beroendesjukdomarna är oerhört utbredda i vårt land och har visat sig vara ett dolt, gigantiskt, stigmatiserande och tabubelagt folkhälsoproblem. Svenskens mörka hemlighet. Man räknar med att över 1 000 000 svenskar är drabbade och att det finns minst 4-5 anhöriga som tvingas förhålla sig till problematiken."

 

Serien Djävulsdansen fick en oerhörd genomslagskraft när den gick i SVT1 under hösten 2014. Plötsligt var ordet medberoende på allas läppar. Hur kunde det komma sig att ett det varit så tyst om ett ämne som berörde så många?

Boken Djävulsdansen är hands-on, personligt engagemang, humor, hopp, lättförståelig vägledning och enkla verktyg för att ta sig ut ur medberoendet.

 

Adlibris

 

 

 

 

2, April i Anhörigsverige

 

"Missbruk går i arv.

Det gör även anhörigsorgen.

Efter en generation kommer nästa, som skäms."

 

En bok skriven av Susanna Alakoski

 

 

 

 

 

Litteraturhistorien igenom super män grandiost. Missbrukaren står i fokus.

Kvinnorna gestaltas som medberoende alkoholistfruar oavsett klasstillhörighet.

Men nu träder alkoholistbarn och andra anhöriga fram på den litterära arenan och vittnar om en totalt oglamourös tillvaro. Vi som har levt med tillitsbrist, förnekelse, rädsla, gränslöshet och otrygghet.

Kaos, våld. Saknad, sorg. Skam.

 

Adlibris

 

______________________________________________________________

 

 

 

Anhöriggrupp här på Anhörigföreningen

Vår gruppverksamhet för anhöriga är nu igång.

 

Vi startar fler grupper vid behov om tillräckligt många anmäler sig.

Varje grupp består av 5-8 deltagare.

 

Genom att delta i ett anhörigprogram får du mer kunskap om hur du som anhörig kan förändra ditt eget liv. Du får därigenom en bättre livskvalitet och lättare att göra ”rätt val” för dig själv.

 

Är du intresserad av att gå i gruppen?

Välkommen att anmäla dig på telefon 031-24 48 06 eller mail ahfad@telia.com.

Programmet är på 8 gånger en gång i veckan och varje gång vi träffas har vi ett tema för kvällen.

 

Var och en tar själv med sig valfri fika vid varje tillfälle.

Kaffe och te finns till ett självkostnadspris på 10 kr.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Telefon : 031 244806 Adress : Majorsgatan 8 413 08 Göteborg Mailadress : ahfad@telia.com